Besøk fra «Menneskeverd»

Onsdag 12. oktober hadde menigheten vår besøk av generalsekretæren i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk (bildet). Mange hadde møtt frem for å oppdatere seg om aktuelle spørsmål vedrørende vernet om ufødt liv. Temaet for kvelden var «Abort – et spørsmål om uker eller om rett og galt». I tillegg til en gjennomgang av selve abortloven og nye både politiske og medisinske utfordringer, fikk vi også en grundig innføring i de teologiske og filosofiske refleksjonene som er grunnlaget for organisasjonens arbeid.
Menneskeverd er Norges største livsvernorganisasjon med over 10.000 medlemmer.  Organisasjonen arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktningen til en naturlig død, og for spesielt sårbare grupper, under mottoet: Et liv – uendelig verdi. Organisasjonen har stor faglig kompetanse og ønsker å være premissleverandør og delta aktivt i den offentlige debatten. Årlig deler Menneskeverd ut «Livsvernprisen». Videre informasjon om organisasjonens arbeid, artikler og undervisningsmateriell finner du på hjemmeside www.menneskeverd.no
Vår menighet er støttemedlem i Menneskeverd og ønsker at så mange som mulig også skal verve seg som personlige medlemmer. Toril Sunniva Aarflot er for tiden menighetens kontaktperson.

Translate »