Bispevisitas

9. – 11. desember gjennomførte biskop Ottar Mikael visitas i vår menighet. Biskopen møtte menighetsråd og de tjenestegjørende, gjennomførte personlige samtaler med prester, diakon og subdiakon, holdt et offentlig foredrag og forrettet søndagens messe. Under kirkekaffen oppsummerte biskopen sine inntrykk i et «visitasforedrag»(se eget oppslag).

 

 

             

Translate »