Bønneuken for kristen enhet 2023

 

 

 

Bønneuken for kristen enhet arrangeres hvert år i perioden 18.–25. januar. I år har Den nordisk-katolske kirke deltatt aktivt i markeringen av bønneuken i Trøgstad. Gjennom Reidar Strand, vikarierende pensjonistprest i Den norske kirke, og vår egen Ingrid Gjertsen ble vi invitert til å være med på økumenisk fellesgudstjeneste i Båstad kirke søndag 22. januar sammen med Smaalenene frikirke, Betania Misjonsmenighet, FiladelfiaTrøgstad og Den norske kirke i Trøgstad og Båstad. Sentralt i gudstjenesten stod
syndsbekjennelse og forbønn om kristen enhet med utgangspunkt i Jes 1,12-18.
Tekstlesningene var på norsk, gresk og russisk. Pastor Hilde Margrethe Sæbø fra
frikirken holdt en solid preken om kristen enhet med trinitarisk forankring, og lokale
sang- og musikkrefter var rikelig representert. Fellesskapet fortsatte med kveldsmat i
Kirkestua.

Dagen i forveien var det Den nordisk-katolske kirke som inviterte til vesper på
Seter gård. Ingrid Gjertsen hadde utarbeidet en vesper i anledning bønn for kristen
enhet. Våre egne folk og enda flere gjester fylte den gule stua på Seter til trengsel og
sang vesper med slik letthet at en skulle tro vi aldri hadde gjort annet! Etter bønnen
serverte ekteparet Kleven-Felloni kaffe og gulrotkake. Styreleder Tor Arne Mørkved
orienterte om Stiftelsen Seter gård, og fr. Asle Ambrosius Dingstad presenterte Den
nordisk-katolske kirke for gjestene.

Dette var en meget vellykket helg med lokal-økumenisk samarbeid av beste
merke! Vi håper at dette lar seg gjenta neste år.

Diakon Håkon Johannes Andersen

Translate »