Kategori: Artikler, foredrag, kronikker

Denne kategorien inneholder lengre artikler over teologiske/kirkelige tema, samt foredrag og kronikker. Enkelte artikler/kronikker kan ha vært publisert også i andre media.

Et kongelig presteskap

Ordet prest er et velkjent ord; det er en tittel som forteller oss noe om et oppdrag eller gjøremål. Vi vet mye om hva en prest gjør. I mange religioner finner vi prester. (Buddhismen, Islam, Hinduismen, i naturreligionene møter vi sjamaner) Prestene har forskjellige oppgaver i de forskjellige religionene. Dersom vi ønsker å forstå hva …

Fortsett å lese

Translate »