Kategori: Artikler, foredrag, kronikker

Denne kategorien inneholder lengre artikler over teologiske/kirkelige tema, samt foredrag og kronikker. Enkelte artikler/kronikker kan ha vært publisert også i andre media.

Biskopens visitasforedrag 2022

Bispevisitas St Johannes Døperen menighet Oslo 9. – 11. des 2022 Desse tre dagane i St Johannes har eg samla mange inntrykk som eg skal oppsummere her kort og konsist. Eg viser elles til erkedegnen sitt notat frå møtet med menighetsråd og stab. Viktig er det at Døyparen Johannes – arbeid vert gjort jamnt og …

Fortsett å lese

Et kongelig presteskap

Ordet prest er et velkjent ord; det er en tittel som forteller oss noe om et oppdrag eller gjøremål. Vi vet mye om hva en prest gjør. I mange religioner finner vi prester. (Buddhismen, Islam, Hinduismen, i naturreligionene møter vi sjamaner) Prestene har forskjellige oppgaver i de forskjellige religionene. Dersom vi ønsker å forstå hva …

Fortsett å lese

Translate »