Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Vise menn fra Østerland

Få bibelske skikkelser er så myteomspundne som vismennene som kom for å tilbe Marias sønn i Betlehem. I Bibelen er de kun nevnt hos Matteus, og han skriver ikke annet enn at det kom noen vismenn fra Østen, intet om hvor mange de var, ei heller mer spesifikt hvor de kom fra. «De hellige tre …

Fortsett å lese

Påskenøtter 2021

De fleste vil være kjent med fjernsynets mangeårige, uhøytidelige konkurranse med daglige spørsmål om steder, personer og hendelser, som finner sitt svar i et samlende ord eller uttrykk, sammensatt av den første bokstaven i hvert delsvar. Så sitter man der, alene eller sammen, på hytta eller hjemme, lar seg underholde og gjetter på løsningsordet fra …

Fortsett å lese

Helliget vorde ditt navn!

Når dere faster, sier Jesus. Med andre ord forutsetter han at hans disipler gjør det, slik Kirken alltid har gjort det siden. Å faste er å avstå fra noe – ikke fordi det i seg selv er ondt eller fordi kroppen og det kroppslige ikke hører hjemme i vår tro og vår gudsdyrkelse. Alt Gud …

Fortsett å lese

Difor feirer vi olsok

På Heilag-Olav si tid heitte det i lovverket at «det er det fyrste i lovene våre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den heilage Krist um godt år og fred og um at me må halda landet vårt bygt og ha landsdrotten vår lukkeleg. Han vere vår ven og me hans …

Fortsett å lese

Hvor ble Jesus født?

Også i år kommer vi i adventstiden til å få lese avisartikler og se TV-programmer som hevder at Jesus ikke ble født i Betlehem. Mot alle slike påstander står for det første et samlet bibelsk vitnesbyrd. Allerede hos profeten Mika er Betlehem, Davids by, utpekt som Messias’ fødested, og sammenhengen mellom Jesus og kong David …

Fortsett å lese

Julebudskapet for våre øyne

I arbeidet mitt med hørselshemmede snakker man mye om visuell teologi og forkynnelse, og ofte kan man få inntrykk av at dette er en ny tanke i vår tid. Våre troende brødre og søstre i de ortodokse kirkene har imidlertid praktisert visuell forkynnelse og teologi i snart 2000 år, gjennom sine ikoner. Se bare på …

Fortsett å lese

Det begynner med slutten

”La det dryppe ovenfra, du himmel! Rettferd skal strømme fra skyene. Jorden skal åpne seg, gi frelse som frukt.” (Jes 45,8) Kirken synger sin glede og forventning med profeten Jesaias ord i adventstiden. Advent er den kirkeårstid da vi ber om to ting: at regnet fra himmelen – et bilde på Den hellige ånd – …

Fortsett å lese

Pinse

Pinsen er den tredje og siste av de store høytidene i kirkeåret. Historisk sett er den imidlertid nummer to, bare få uker eldre enn høytidenes høytid, påsken. Og i likhet med påsken har også pinsen et profetisk forbilde i Det gamle testamente, nemlig den såkalte ”ukefesten”, 7 uker etter utgangen fra Egypt, da israelsfolket mottok …

Fortsett å lese

Translate »