Kategori: Framhevet

Artiklene i denne kategorien vises på nettstedets forside. NB! Det skal aldri ligge mer enn 8 artikler i denne kategorien! Når det legges en ny artikkel i kategorien, må en eldre artkkel fjernes. Alle artikler skal også ligge i minst én annen kategori.

«Jeg ber for dem … for de er dine»

«Jeg ber for dem … for de er dine» Joh 17,9-17 Preken på 5. s. i påske I disse ni versene gjentas ett og samme viktige ord ti ganger. Dere la kanskje merke til hvilket det var? Det står som en betegnelse på det Jesus ikke ber for. Han sa:”Jeg ber ikke for verden.” Det …

Fortsett å lese

Studiegruppe våren 2024

Velkommen til studiegruppe Onsdager kl. 18.30 24. april/15. mai/29. mai Andre Klemensbrev regnes som den eldste bevarte kristne preken utenom Det nye testamente og er antagelig blitt skrevet på midten av 100-tallet. Professor emeritus Ernst Baasland skriver i sin innledning at 2. Klemensbrev gjenspeiler en skriftforståelse, tenkemåte og teologi som var allmenn i den tidlige …

Fortsett å lese

Kristus er oppstanden! Gledelig påske!

Joh 20,1-10 Denne påsken har vi fulgt historien om Jesus fra Johannesevangeliet. Han slutter aldri å overraske. Fra de store høyder til de dype teologiske tanker. Og så innimellom noen små, hverdagslige kommentarer som bare han forteller, og som gir et sterkt inntrykk av autentisitet. Også i dagens evangelium møter en av disse hverdagslige bemerkninger: …

Fortsett å lese

Langfredag – Jesus og Maria

Joh 19,25-27 Vi har gjennom fastetidens hverdagsmesser tatt for oss utvalgte stykker fra Johannesevangeliets lidelseshistorie. Vi valgte å bruke replikker henvendt til Jesus fra et menneske  utenfor disippelkretsen, nemlig Pilatus. Også i dagens preken vil jeg se Jesus gjennom et menneskes briller. Men nå et menneske som sto ham nær, hans mor, jomfru Maria. Av …

Fortsett å lese

«Se, jeg er Herrens tjenerinne …»

Luk 1,26-38 «Se, ieg er Herrens tjenerinne; meg skje etter ditt ord,» Slik svarte Jesu mor de Gud hadde gitt henne et hellig oppdrag og et stort løfte. Hun tok imot løftet i tro.  Hun tok imot oppdraget i lydighet. Slik har Maria blitt et forbilde for Herrens disipler til alle tider. «Meg skje etter …

Fortsett å lese

Askeonsdag

Preken på Askeonsdag  av diakon Håkon Johannes           I Romerbrevet (kap 14) gjør Paulus det klart hvor stor frihet vi har som kristne: 5 Én regner én dag for viktigere enn andre, en annen regner alle dager for like – her får enhver holde fast på sin egen mening. 6 Den …

Fortsett å lese

Å tilbe i ånd og sannhet

Å tilbe i Ånd og sannhet   Joh 4,5-26   Preken på 3.s.e. epifania v/ fader Asle Ambrosius   «Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere er det Faderen vil ha.» Etter hvert var det dette samtalen mellom Jesus og …

Fortsett å lese

Vise menn fra Østerland

Få bibelske skikkelser er så myteomspundne som vismennene som kom for å tilbe Marias sønn i Betlehem. I Bibelen er de kun nevnt hos Matteus, og han skriver ikke annet enn at det kom noen vismenn fra Østen, intet om hvor mange de var, ei heller mer spesifikt hvor de kom fra. «De hellige tre …

Fortsett å lese

Juleoktaven

Luk 2,15-20 Jeg vil be dere gjøre tre ting som oppfølging av juleevangeliet. Det første er å gå. For i julen er det nemlig mye snakk om å gå. Evangelieteksten i dag handler om det: Luk 2,15-16 «Og det skjedde da englene var faret fra dem opp til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La …

Fortsett å lese

Givertjenesten – Nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig. Dessverre innebærer dette at givertjenesten får et nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er: 3000 …

Fortsett å lese

Translate »