Kategori: Framhevet

Artiklene i denne kategorien vises på nettstedets forside.

BRØDET FRA HIMMELEN

Joh 6,1-15 Preken på Midtfastesøndag av fader Tom Hængsle Mennesket er et vesen som må spise for å leve. Men hungeren i menneskelivet er mer enn kroppslig. Det er også en hunger og en tørst etter mening og sammenheng, etter kjærlighet og tilhørighet. Derfor benytter Jesus et kroppslig språk når han forkynner. Og han er …

Fortsett å lese

STILLE DAG I KIRKEN

Lørdag 18. mars arrangerte Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke stille dag i kirken. Dagen begynte med Laudes kl. 10, fortsatte med ledet meditasjon og stillhet og ble avsluttet med middagsbønn (Sext) kl. 13.30. Stille dag Det er Kirkens og kristnes erfaring gjennom alle århundrer at vi trenger tid som er avsatt bare til samvær med …

Fortsett å lese

Bønneuken for kristen enhet 2023

Bønneuken for kristen enhet arrangeres hvert år i perioden 18.–25. januar. I år har Den nordisk-katolske kirke deltatt aktivt i markeringen av bønneuken i Trøgstad. Gjennom Reidar Strand, vikarierende pensjonistprest i Den norske kirke, og vår egen Ingrid Gjertsen ble vi invitert til å være med på økumenisk fellesgudstjeneste i Båstad kirke søndag 22. januar …

Fortsett å lese

Det hellige bryllup

Preken på 3.s. i epifania v/ fader Asle Ambrosius Joh 2,1-11 «Dette sitt første under gjorde Jesus i Kana i Galilea.» Det er neppe kronologien som er avgjørende når Johannes skriver at dette var det første underet Jesus gjorde. Han er vanligvis ikke så opptatt av hva som kommer først eller sist. Hans fremstilling av …

Fortsett å lese

Stjernen ledet vise menn

Preken på Epfania av fader diakon Håkon Andersen Matt 2,1-12 Fortellingen om de vise menn og stjernen over Betlehem finner vi bare hos evangelisten Matteus. Jeg tror Matteus må ha frydet seg over å kunne inkludere akkurat denne fortellingen i sitt evangelium. Her er det så mange gammeltestamentlige motiver som klinger med at den skriftkyndige …

Fortsett å lese

Hill deg, Maria, full av nåde

Preken på 4. søndag i advent (Luk 1,39-56) Av fader Tom Hængsle I møtet mellom de to vordende mødre ble det som Maria hadde opplevd, for første gang uttalt av menneskemunn. Engelens budskap ble til et menneskelig vitnesbyrd, og Gud blir for første gang lovprist for at han gav sin Sønn til verden. Jeg lurer …

Fortsett å lese

Biskopens visitasforedrag 2022

Bispevisitas St Johannes Døperen menighet Oslo 9. – 11. des 2022 Desse tre dagane i St Johannes har eg samla mange inntrykk som eg skal oppsummere her kort og konsist. Eg viser elles til erkedegnen sitt notat frå møtet med menighetsråd og stab. Viktig er det at Døyparen Johannes – arbeid vert gjort jamnt og …

Fortsett å lese

Bispevisitas

9. – 11. desember gjennomførte biskop Ottar Mikael visitas i vår menighet. Biskopen møtte menighetsråd og de tjenestegjørende, gjennomførte personlige samtaler med prester, diakon og subdiakon, holdt et offentlig foredrag og forrettet søndagens messe. Under kirkekaffen oppsummerte biskopen sine inntrykk i et «visitasforedrag»(se eget oppslag).                  

Spennende menighetskveld

Onsdag 9. november hadde vi besøk av Ashour Isak som er subdiakon i St. Mikael menighet i Fredrikstad. Ashour kom som flyktning sammen med sine foreldre fra Syria i 2015 etter en dramatiske flukt gjennom 13 land før de kom til Norge og slo seg ned i Østfold etter halvannet år med opphold på diverse …

Fortsett å lese

Teleslyngeskilt i kirken – ny teknologi for overvåkning av teleslynge

Som den første kirken i Norge har Johannes Døperen fått installert en helt ny teknologi for overvåkning av teleslynger i forsamlingslokaler. Det synlige uttrykket for denne teknologien er et lite skilt som er plassert ved siden av salmetavlen på venstre side i kirken. Når det foregår noe i kirken, og mikrofonene er i bruk, skal …

Fortsett å lese

Translate »