Kategori: Nyheter

Denne kategorien inneholder nytt fra menighetens virksomhet.

Studiegruppe våren 2024

Velkommen til studiegruppe Onsdager kl. 18.30 24. april/15. mai/29. mai Andre Klemensbrev regnes som den eldste bevarte kristne preken utenom Det nye testamente og er antagelig blitt skrevet på midten av 100-tallet. Professor emeritus Ernst Baasland skriver i sin innledning at 2. Klemensbrev gjenspeiler en skriftforståelse, tenkemåte og teologi som var allmenn i den tidlige …

Fortsett å lese

Velkommen til kristen påskefeiring!

Påskens tre hellige dager Dagene fra Skjærtorsdag til påskenatt/påskemorgen er for kristne det største av alt, vel verdt å feire. Disse tre dagene oppsummerer hele frelseshistorien. I feiringen av den hellige påsken blir vi samtidige med Jesus i hans død og oppstandelse, i hans kamp og hans seier. Ikke bare slik at vi feirer historiske …

Fortsett å lese

Takk, biskop, for visitasen!

15.-17. desember hadde menigheten vår besøk av biskop Ottar Mikael. I tillegg til samtaler på tomannshånd, hadde biskopen møter både med menighetsrådet og en utvidet stab. Søndagen ble patronsfesten vår feiret som ponifikalmesse med biskopen som celebrant og predikant. Det ble inspirerende dager for menigheten vår, ikke minst var det en oppmuntring for alle som …

Fortsett å lese

Givertjenesten – Nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig. Dessverre innebærer dette at givertjenesten får et nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er: 3000 …

Fortsett å lese

Bønneuken for kristen enhet 2023

Bønneuken for kristen enhet arrangeres hvert år i perioden 18.–25. januar. I år har Den nordisk-katolske kirke deltatt aktivt i markeringen av bønneuken i Trøgstad. Gjennom Reidar Strand, vikarierende pensjonistprest i Den norske kirke, og vår egen Ingrid Gjertsen ble vi invitert til å være med på økumenisk fellesgudstjeneste i Båstad kirke søndag 22. januar …

Fortsett å lese

Bispevisitas

9. – 11. desember gjennomførte biskop Ottar Mikael visitas i vår menighet. Biskopen møtte menighetsråd og de tjenestegjørende, gjennomførte personlige samtaler med prester, diakon og subdiakon, holdt et offentlig foredrag og forrettet søndagens messe. Under kirkekaffen oppsummerte biskopen sine inntrykk i et «visitasforedrag»(se eget oppslag).                  

Spennende menighetskveld

Onsdag 9. november hadde vi besøk av Ashour Isak som er subdiakon i St. Mikael menighet i Fredrikstad. Ashour kom som flyktning sammen med sine foreldre fra Syria i 2015 etter en dramatiske flukt gjennom 13 land før de kom til Norge og slo seg ned i Østfold etter halvannet år med opphold på diverse …

Fortsett å lese

Teleslyngeskilt i kirken – ny teknologi for overvåkning av teleslynge

Som det første lokalet i Norge har Johannes Døperen fått installert en helt ny teknologi for overvåkning av teleslynger i forsamlingslokaler. Det synlige uttrykket for denne teknologien er et lite skilt som er plassert ved siden av salmetavlen på venstre side i kirken. Når det foregår noe i kirken, og mikrofonene er i bruk, skal …

Fortsett å lese

Kirkens nye missale

Sist søndag ble kirkens nye missale  tatt i bruk i vår menighet, som den første av menighetene i Den nordisk-katolske kirke. For første gang er alle messeordningene samlet i en praktutgave som skal ligge på kirkens alter. Både det teologiske arbeidet som ligger til grunn for liturgiene og den praktiske utprøvingen av disse har tatt …

Fortsett å lese

Sterke inntrykk fra besøk hos barnehjemsbarn fra Kyiv

Under kirkekaffen søndag 14. august fortalte Elisabeth og Lars Petter fra sitt nylige besøk hos barnehjemsbarna fra Fars hus, som etter dramatisk flukt fra Kyiv nå befinner seg i  Freiburg i Tyskland. Hele 240 barn tas nå vare på i fem forskjellige brakker. Sammen med mange gode mennesker, forsøker styreren for barnehjemmet, Roman som selv …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »