Kategori: Nyheter

Denne kategorien inneholder nytt fra menighetens virksomhet.

TAKKNEMLIGHETENS SØNDAG

Fr Asle Ambrosius 15.s. i treenighet (Luk 17,11-19) Intimering I dag – på 15.s. i treenighet – er vi kommet til kirken for å gi Gud ære. Vi er kommet tilbake for å takke. Det er meningen med våre liv – alltid og under alle forhold å takke, ikke bare i tankene, men vende tilbake …

Fortsett å lese

GUDDOMMELIG SORG

Guddommelig sorg Luk 19,41-47 Preken på 11.s. i treenighet Diakon Håkon Johannes Andersen Kollektbønnen er en verdifull liturgisk oppfinnelse. Der får vi vite hva som er det viktigste i dagens tekster. I dag er det todelt: Jesu sorg over sitt folk som stort sett avviste ham, og kallet til omvendelse som gjelder oss alle. Det …

Fortsett å lese

Prostistevne i strålende vårsol

Tretten deltakere fra St. Johannes Døperen menighet hadde funnet veien til årets Kristi Himmelfartsstevne på Seter gård ved Øyern. I år var det St. Mikael som hadde ansvaret, og vi kunne nyte bare å være til stede og glede oss over samværet med hverandre og medd våre trossøsken fra menigheten i Fredrikstad. Været viste seg …

Fortsett å lese

STILLE DAG I KIRKEN

Lørdag 18. mars arrangerte Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke stille dag i kirken. Dagen begynte med Laudes kl. 10, fortsatte med ledet meditasjon og stillhet og ble avsluttet med middagsbønn (Sext) kl. 13.30. Stille dag Det er Kirkens og kristnes erfaring gjennom alle århundrer at vi trenger tid som er avsatt bare til samvær med …

Fortsett å lese

Bønneuken for kristen enhet 2023

Bønneuken for kristen enhet arrangeres hvert år i perioden 18.–25. januar. I år har Den nordisk-katolske kirke deltatt aktivt i markeringen av bønneuken i Trøgstad. Gjennom Reidar Strand, vikarierende pensjonistprest i Den norske kirke, og vår egen Ingrid Gjertsen ble vi invitert til å være med på økumenisk fellesgudstjeneste i Båstad kirke søndag 22. januar …

Fortsett å lese

Bispevisitas

9. – 11. desember gjennomførte biskop Ottar Mikael visitas i vår menighet. Biskopen møtte menighetsråd og de tjenestegjørende, gjennomførte personlige samtaler med prester, diakon og subdiakon, holdt et offentlig foredrag og forrettet søndagens messe. Under kirkekaffen oppsummerte biskopen sine inntrykk i et «visitasforedrag»(se eget oppslag).                  

Spennende menighetskveld

Onsdag 9. november hadde vi besøk av Ashour Isak som er subdiakon i St. Mikael menighet i Fredrikstad. Ashour kom som flyktning sammen med sine foreldre fra Syria i 2015 etter en dramatiske flukt gjennom 13 land før de kom til Norge og slo seg ned i Østfold etter halvannet år med opphold på diverse …

Fortsett å lese

Teleslyngeskilt i kirken – ny teknologi for overvåkning av teleslynge

Som den første kirken i Norge har Johannes Døperen fått installert en helt ny teknologi for overvåkning av teleslynger i forsamlingslokaler. Det synlige uttrykket for denne teknologien er et lite skilt som er plassert ved siden av salmetavlen på venstre side i kirken. Når det foregår noe i kirken, og mikrofonene er i bruk, skal …

Fortsett å lese

Kirkens nye missale

Sist søndag ble kirkens nye missale  tatt i bruk i vår menighet, som den første av menighetene i Den nordisk-katolske kirke. For første gang er alle messeordningene samlet i en praktutgave som skal ligge på kirkens alter. Både det teologiske arbeidet som ligger til grunn for liturgiene og den praktiske utprøvingen av disse har tatt …

Fortsett å lese

Sterke inntrykk fra besøk hos barnehjemsbarn fra Kyiv

Under kirkekaffen søndag 14. august fortalte Elisabeth og Lars Petter fra sitt nylige besøk hos barnehjemsbarna fra Fars hus, som etter dramatisk flukt fra Kyiv nå befinner seg i  Freiburg i Tyskland. Hele 240 barn tas nå vare på i fem forskjellige brakker. Sammen med mange gode mennesker, forsøker styreren for barnehjemmet, Roman som selv …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »