Kategori: Prekener

Denne kategorien inneholder prekener holdt i St. Johannes Døperen Kirke

Han så og trodde … Salige er de som ikke ser og likevel tror.

Påskeevangeliet, Joh 20,1-9: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.  Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt …

Fortsett å lese

BRØDET FRA HIMMELEN

Joh 6,1-15 Preken på Midtfastesøndag av fader Tom Hængsle Mennesket er et vesen som må spise for å leve. Men hungeren i menneskelivet er mer enn kroppslig. Det er også en hunger og en tørst etter mening og sammenheng, etter kjærlighet og tilhørighet. Derfor benytter Jesus et kroppslig språk når han forkynner. Og han er …

Fortsett å lese

Det hellige bryllup

Preken på 3.s. i epifania v/ fader Asle Ambrosius Joh 2,1-11 «Dette sitt første under gjorde Jesus i Kana i Galilea.» Det er neppe kronologien som er avgjørende når Johannes skriver at dette var det første underet Jesus gjorde. Han er vanligvis ikke så opptatt av hva som kommer først eller sist. Hans fremstilling av …

Fortsett å lese

Stjernen ledet vise menn

Preken på Epfania av fader diakon Håkon Andersen Matt 2,1-12 Fortellingen om de vise menn og stjernen over Betlehem finner vi bare hos evangelisten Matteus. Jeg tror Matteus må ha frydet seg over å kunne inkludere akkurat denne fortellingen i sitt evangelium. Her er det så mange gammeltestamentlige motiver som klinger med at den skriftkyndige …

Fortsett å lese

Hill deg, Maria, full av nåde

Preken på 4. søndag i advent (Luk 1,39-56) Av fader Tom Hængsle I møtet mellom de to vordende mødre ble det som Maria hadde opplevd, for første gang uttalt av menneskemunn. Engelens budskap ble til et menneskelig vitnesbyrd, og Gud blir for første gang lovprist for at han gav sin Sønn til verden. Jeg lurer …

Fortsett å lese

Translate »