Kategori: Prekener

Denne kategorien inneholder prekener holdt i St. Johannes Døperen Kirke

Kristus er oppstanden! Gledelig påske!

Joh 20,1-10 Denne påsken har vi fulgt historien om Jesus fra Johannesevangeliet. Han slutter aldri å overraske. Fra de store høyder til de dype teologiske tanker. Og så innimellom noen små, hverdagslige kommentarer som bare han forteller, og som gir et sterkt inntrykk av autentisitet. Også i dagens evangelium møter en av disse hverdagslige bemerkninger: …

Fortsett å lese

Langfredag – Jesus og Maria

Joh 19,25-27 Vi har gjennom fastetidens hverdagsmesser tatt for oss utvalgte stykker fra Johannesevangeliets lidelseshistorie. Vi valgte å bruke replikker henvendt til Jesus fra et menneske  utenfor disippelkretsen, nemlig Pilatus. Også i dagens preken vil jeg se Jesus gjennom et menneskes briller. Men nå et menneske som sto ham nær, hans mor, jomfru Maria. Av …

Fortsett å lese

«Se, jeg er Herrens tjenerinne …»

Luk 1,26-38 «Se, ieg er Herrens tjenerinne; meg skje etter ditt ord,» Slik svarte Jesu mor de Gud hadde gitt henne et hellig oppdrag og et stort løfte. Hun tok imot løftet i tro.  Hun tok imot oppdraget i lydighet. Slik har Maria blitt et forbilde for Herrens disipler til alle tider. «Meg skje etter …

Fortsett å lese

Askeonsdag

Preken på Askeonsdag  av diakon Håkon Johannes           I Romerbrevet (kap 14) gjør Paulus det klart hvor stor frihet vi har som kristne: 5 Én regner én dag for viktigere enn andre, en annen regner alle dager for like – her får enhver holde fast på sin egen mening. 6 Den …

Fortsett å lese

Å tilbe i ånd og sannhet

Å tilbe i Ånd og sannhet   Joh 4,5-26   Preken på 3.s.e. epifania v/ fader Asle Ambrosius   «Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere er det Faderen vil ha.» Etter hvert var det dette samtalen mellom Jesus og …

Fortsett å lese

Juleoktaven

Luk 2,15-20 Jeg vil be dere gjøre tre ting som oppfølging av juleevangeliet. Det første er å gå. For i julen er det nemlig mye snakk om å gå. Evangelieteksten i dag handler om det: Luk 2,15-16 «Og det skjedde da englene var faret fra dem opp til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La …

Fortsett å lese

Ordet ble menneske blant mennesker …

  Joh 1,1-14 I en refleksjon over dagens evangelium skriver kirkefader Ireneus ca. midt på 100-tallet i skriftet «Mot vranglærerne»: «Hans Ord, det er vår Herre Jesus Kristus, han som i de siste tider ble menneske blant mennesker for å knytte slutten til begynnelsen, det vil si mennesket til Gud.» For å knytte slutten til …

Fortsett å lese

Gi Gud det som Guds er

Preike ved høgmesse på DNKK-stemne, Nicolaikirken, Gran, Hadeland, 29.10.23 Tekstar: Jes 45,1-8; Fil 3,17-4,1; Matt  22,15-22 Denne søndagen gjeld det om å kunne skjelne rett mellom keisar og gallilear, og vite kvar vår lojalitet høyrer heime. Tenk som predikant å kunne få ei slik attest som Jesus fekk av farisearane: « …. at du er …

Fortsett å lese

Det dobbelte kjærlighetsbud

Det dobbelte kjærlighetsbud Preken av fader diakon Håkon Andersen 19.s. i treenighet (Matt 22,34-46) For en liten måned siden var en del av oss samlet hos biskop Roald til teologisk samtale. Og han stilte spørsmålet: Hva vil det si at frelsen kommer fra jødene? (Jesus sier jo det i samtalen med den samaritanske kvinnen i …

Fortsett å lese

TAKKNEMLIGHETENS SØNDAG

Fr Asle Ambrosius 15.s. i treenighet (Luk 17,11-19) Intimering I dag – på 15.s. i treenighet – er vi kommet til kirken for å gi Gud ære. Vi er kommet tilbake for å takke. Det er meningen med våre liv – alltid og under alle forhold å takke, ikke bare i tankene, men vende tilbake …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »