Kategori: Prekener

Denne kategorien inneholder prekener holdt i St. Johannes Døperen Kirke

Gi Gud det som Guds er

Preike ved høgmesse på DNKK-stemne, Nicolaikirken, Gran, Hadeland, 29.10.23 Tekstar: Jes 45,1-8; Fil 3,17-4,1; Matt  22,15-22 Denne søndagen gjeld det om å kunne skjelne rett mellom keisar og gallilear, og vite kvar vår lojalitet høyrer heime. Tenk som predikant å kunne få ei slik attest som Jesus fekk av farisearane: « …. at du er …

Fortsett å lese

Det dobbelte kjærlighetsbud

Det dobbelte kjærlighetsbud   Preken av fader diakon Håkon Andersen   19.s. i treenighet (Matt 22,34-46) For en liten måned siden var en del av oss samlet hos biskop Roald til teologisk samtale. Og han stilte spørsmålet: Hva vil det si at frelsen kommer fra jødene? (Jesus sier jo det i samtalen med den samaritanske …

Fortsett å lese

TAKKNEMLIGHETENS SØNDAG

Fr Asle Ambrosius 15.s. i treenighet (Luk 17,11-19) Intimering I dag – på 15.s. i treenighet – er vi kommet til kirken for å gi Gud ære. Vi er kommet tilbake for å takke. Det er meningen med våre liv – alltid og under alle forhold å takke, ikke bare i tankene, men vende tilbake …

Fortsett å lese

GUDDOMMELIG SORG

Guddommelig sorg Luk 19,41-47 Preken på 11.s. i treenighet Diakon Håkon Johannes Andersen Kollektbønnen er en verdifull liturgisk oppfinnelse. Der får vi vite hva som er det viktigste i dagens tekster. I dag er det todelt: Jesu sorg over sitt folk som stort sett avviste ham, og kallet til omvendelse som gjelder oss alle. Det …

Fortsett å lese

SPESIALIST PÅ DET EKTE

        Mat 7,15-21     Preken i St Johannes Døperen kirke 9. søndag etter pinse. Fader Tom Hængsle       Når Jesus advarer mot falske profeter, står han i en lang tradisjon fra Israels historie. Vi fikk et glimt fra den i dagens første bibellesning, der Jeremia advarer mot de profeter …

Fortsett å lese

Han så og trodde … Salige er de som ikke ser og likevel tror.

Påskeevangeliet, Joh 20,1-9: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.  Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt …

Fortsett å lese

BRØDET FRA HIMMELEN

Joh 6,1-15 Preken på Midtfastesøndag av fader Tom Hængsle Mennesket er et vesen som må spise for å leve. Men hungeren i menneskelivet er mer enn kroppslig. Det er også en hunger og en tørst etter mening og sammenheng, etter kjærlighet og tilhørighet. Derfor benytter Jesus et kroppslig språk når han forkynner. Og han er …

Fortsett å lese

Det hellige bryllup

Preken på 3.s. i epifania v/ fader Asle Ambrosius Joh 2,1-11 «Dette sitt første under gjorde Jesus i Kana i Galilea.» Det er neppe kronologien som er avgjørende når Johannes skriver at dette var det første underet Jesus gjorde. Han er vanligvis ikke så opptatt av hva som kommer først eller sist. Hans fremstilling av …

Fortsett å lese

Stjernen ledet vise menn

Preken på Epfania av fader diakon Håkon Andersen Matt 2,1-12 Fortellingen om de vise menn og stjernen over Betlehem finner vi bare hos evangelisten Matteus. Jeg tror Matteus må ha frydet seg over å kunne inkludere akkurat denne fortellingen i sitt evangelium. Her er det så mange gammeltestamentlige motiver som klinger med at den skriftkyndige …

Fortsett å lese

Hill deg, Maria, full av nåde

Preken på 4. søndag i advent (Luk 1,39-56) Av fader Tom Hængsle I møtet mellom de to vordende mødre ble det som Maria hadde opplevd, for første gang uttalt av menneskemunn. Engelens budskap ble til et menneskelig vitnesbyrd, og Gud blir for første gang lovprist for at han gav sin Sønn til verden. Jeg lurer …

Fortsett å lese

Translate »