Han så og trodde … Salige er de som ikke ser og likevel tror.

Klikk på ikonet og hør fr. Asle Ambrosius’ påskepreken 2023.

Påskeevangeliet, Joh 20,1-9:

Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.  Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.»  Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven.  De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først.  Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven.  Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der,  og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv.  Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde.  Fram til da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde.

Translate »