Kirkens nye missale

Sist søndag ble kirkens nye missale  tatt i bruk i vår menighet, som den første av menighetene i Den nordisk-katolske kirke. For første gang er alle messeordningene samlet i en praktutgave som skal ligge på kirkens alter. Både det teologiske arbeidet som ligger til grunn for liturgiene og den praktiske utprøvingen av disse har tatt mange år, og i de siste to årene er det arbeidet intenst med å ferdigstille materialet til trykking. Nå gleder vi oss over å kunne ta missalet i bruk. Det vil arbeides fortsatt med ferdigstilling av flere av kirkens liturgiske bøker.

Translate »