Spennende menighetskveld

Onsdag 9. november hadde vi besøk av Ashour Isak som er subdiakon i St. Mikael menighet i Fredrikstad. Ashour kom som flyktning sammen med sine foreldre fra Syria i 2015 etter en dramatiske flukt gjennom 13 land før de kom til Norge og slo seg ned i Østfold etter halvannet år med opphold på diverse mottak flere steder i landet. Der kom de tidlig i kontakt med kirken vår. Med sin bakgrunn i Den assyriske kirke, med røtter helt tilbake til apostlene Tomas, Taddeus og Bartolomeus, kjente familien seg straks hjemme i menighetens gudstjenesteliv.  Ashour er med rette stolt av sitt folks historie og bærer et  kors rundt halsen som et tydelig vitnesbyrd om sin kristne tro. Selv synes han det er litt rart at folk lurer på om han ble kristen etter han kom til Norge!  Det ble en meget interessant kveld for alle som hadde møtt frem. Ikke minst ble det en nyttig påminnelse om at vi her i Norge verken er sentrum i kristenheten eller er de som våger mest for vår felles kristne tro når den settes på prøve.

Translate »