St. Johannes Døperen – hørselsvennlig kirke

Internasjonalt skilt som viser at det finnes teleslynge i lokaletKirkerommet har teleslynge som gjør det mulig for hørselshemmede å høre bedre, uten bakgrunnsstøy fra rommet. Teleslyngen er knyttet både til bærbar mikrofonen som brukes av hovedcelebrant, evt. av møteleder som beveger seg rundt i rommet, og til stasjonær mikrofon som vanligvis er plassert på prekestolen. Denne siste favner vidt og oppfanger også tale/sang på en viss avstand. Ved behov kan den plasseres annet sted i kirkerommet. Det legges vekt på at alle som har ordet i samtaler og debatter, bruker mikrofon (Klikk her for å se hvorfor det er viktig for alle å bruke mikrofonene). Teleslyngen dekker hele kirkerommet, slik at du står fritt til å sitte der du ønsker.

For å kunne dra nytte av teleslyngen må du ha høreapparater med aktivert telespole. Dersom du ikke har aktivert telespole, må du kontakte din audiograf/audiotekniker og be om at telespolen akiveres. Dersom høreapparatene dine ikke har telespole, må du passe på neste gang du får nye apparater, at de er utstyrt med telespole, og at denne aktiveres.

I kirkerommet kan du ogå se om teleslyngen er aktiv og fungerer optimalt. Teleslyngeskiltet ved siden av salmetavlen på venstre side i kirkeskipet skal lyse stabilt grønt under tale eller sang. Hvis den blinker, er signalet for vakt. Det betyr vanligvis at taler snakker for lavt, eller er for lang unna mikrofonen. Er skiltet mørkt, er anlegget enten ikke slått på, eller det er oppstått en feil. Er lyden for høy, blir skiltet rødt.

Translate »