Sterke inntrykk fra besøk hos barnehjemsbarn fra Kyiv

Under kirkekaffen søndag 14. august fortalte Elisabeth og Lars Petter fra sitt nylige besøk hos barnehjemsbarna fra Fars hus, som etter dramatisk flukt fra Kyiv nå befinner seg i  Freiburg i Tyskland. Hele 240 barn tas nå vare på i fem forskjellige brakker. Sammen med mange gode mennesker, forsøker styreren for barnehjemmet, Roman som selv er utdannet barnelege,  å gi de traumatiserte barna omsorg både til kropp og sjel. For mange år siden var Elisabeth med på å etablere dette barnehjemmet for foreldreløse gatebarn som ble funnet og hentet opp fra kloakken. Denne gangen kunne hun og Lars Petter møte noen av disse igjen, nå som voksne omsorgspersoner for de små barna. Dette er kristen nestekjærlighet på sitt beste, og menigheten vår er stolte over å få  være med å hjelpe på denne måten. Takk for utfordringen, Elisabeth og Lars Petter!

Translate »