Kontakt oss

Kontaktperson for St. Johannes Døperen menighet:
Fr Asle Ambrosius Dingstad, sokneprest, prost i Viken prosti
Ovenbakken 16 A, 1361  ØSTERÅS,
Tlf./Viber: +47 952 31 365
asleambrosius@gmail.com

Besøksadresse (ved gudstjenester og andre arrangement, eller etter avtale):
Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, Oslo.

Øvrige prester og diakoner i St. Johannes Døperen menighet:
Fr Tom Hængsle
Haakon Tveters vei 43, 0686 OSLO
Tlf. +47 958 87 806
haengsletom@gmail.com

Fr Eyolf Kirill Berg
Bekkeliveien 5, 3470  SLEMMESTAD
Tlf./Viber +47 911 76 537
eyolf.kirill@nordiskkatolsk.no

Fr Arne Jens Mathias Sky (pensjonert)

Diakon Håkon Johannes Andersen
Kvartsveien 2, 1435 ÅS
Tlf +47 922 07 260
hakon.cand.philol@gmail.com

Subdiakon Endre Knudsen
Gransbråten 18, 2750 GRAN
Tlf +47 906 02 349
endreknu@online.no

Generelle henvendelser om Den nordisk-katolske Kirke bes rettet til:
dnkk@nordiskkatolsk.no

Henvendelser som gjelder kirkebok og medlemsregister bes rettet til:
kirkebok@nordiskkatolsk.no

Translate »