Takk, biskop, for visitasen!

15.-17. desember hadde menigheten vår besøk av biskop Ottar Mikael. I tillegg til samtaler på tomannshånd, hadde biskopen møter både med menighetsrådet og en utvidet stab. Søndagen ble patronsfesten vår feiret som ponifikalmesse med biskopen som celebrant og predikant. Det ble inspirerende dager for menigheten vår, ikke minst var det en oppmuntring for alle som på forskjellig vis gjør trofast tjeneste og som bærer ansvaret fra år til år.  Det er godt både å bli sett og satt pris på og oppleve at vi står i en sammenheng både nasjonalt og internasjonalt. I sin hilsen til menigheten under kirkekaffen understreket biskopen at han hadde møtt en velfungerende og kvalifisert stab. Biskopen holdt også frem håps-punkter for menighetens fremtid med vekst og nye kall til tjeneste. Videre redegjorde han for en kommende nyorganiseringen av stiftet, der virksomheten og menighetene i Tyskland og Ungarn blir en integrert del av bispedømmet. Saken som er forberedt av en internasjonal komite skal behandles på generalsynoden i mai neste år.

Vi takker biskopen for visitasen og lover å be for hans gode tjeneste i og for Kirken.

Translate »