Teleslyngeskilt i kirken – ny teknologi for overvåkning av teleslynge

Som det første lokalet i Norge har Johannes Døperen fått installert en helt ny teknologi for overvåkning av teleslynger i forsamlingslokaler. Det synlige uttrykket for denne teknologien er et lite skilt som er plassert ved siden av salmetavlen på venstre side i kirken. Når det foregår noe i kirken, og mikrofonene er i bruk, skal dette skiltet lyse grønt. Da vet vi at teleslyngen er i orden og både mottar og sender et tilstrekkelig sterkt signal til at høreapparatbrukerne har nytte og glede av det. Blir skiltet rødt, er signalet for sterkt. Begynner skiltet å blinke, er signalet for svakt.

Denne teknologien er utviklet i Sverige i henhold til EU-standarden for overvåkning av telesynger i forsamlingslokaler (IEC STANDARD · IEC 62489-1:2010, §10), og også Norge vil, som EØS-land, måtte implementere de samme reglene.

Fr. Eyolf Kirill kom i kontakt med den svenske produsenten da han deltok på verdenskogressen for hørselshemmede i Budapest tidligere i høst (Se nyhetsmelding på nasjonal hjemmeside) og fikk med seg hjem et sett som gave. St. Johannes Døperen blir derfor referansekirke som produsenten kan henvise til når de skal begynne markedsføringen for fullt.

NB! Strømtilførselen er foreløpig er skjøteledning fra koret. Inntil vi får en permanent løsning, ber vi gudstjenestedeltakerne om å passe på at de ikke kommer borti ledningen.

Translate »