Velkommen til St. Johannes Døperens nye hjemmesider

Etter flere måneders intenst arbeid har vi endelig gleden av å lansere menighetens nye hjemmesider! Hjemmesidene er et viktig ansikt utad for menigheten, og mange har uttalt at de savner oppdatert informasjon om hva som skjer i St. Johannes Døperen menighet.

Alle som har besøkt menighetens gamle sider, vil registrere at hjemmesidene nå framstår med et radikalt nytt sidesign, likt DNKKs nasjonale hjemmesider. Dette er en bevisst policy som etter hvert vil bli gjort gjeldende også for de andre menighetene, for at det skal være enklest mulig å finne fram fra menighet til menighet.

De nye hjemmesidene er basert på en robust plattform som er brukervennlig og lett å vedlikeholde. Den nye plattformen åpner for at flere redaktører kan samarbeide om vedlikeholdet, og vi har tilgang til sikker backup og support, om uhellet skulle være ute.

Vi håper at både menighetens medlemmer og andre besøkende blir fornøyd med de nye sidene, og vi tror de vil bli et godt redskap til å gjøre menigheten og dens virksomhet kjent i tiden framover.

Translate »