Høymesse feires hver søndag kl. 11

PALMESØNDAG

«Rop høyt av glede, Sions datter!» (Sak 9,9)

Kommende søndag følger vi Kongen på vei inn i Jerusalem. Vi hyller ham med sang og palmegrener i prosesjon rundt kirken og inn i kirken. Der får vi høre om han som var i Guds skikkelse, men som gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble lydig til døden, ja, korsets død (Fil 2,5-11). Det er ham vi hyller og roper:

«Velsignet være han som kommer i Herrens navn!» (Joh 12,12-18)

Vel møtt i kirken!

 

 

BRØDET FRA HIMMELEN

Joh 6,1-15 Preken på Midtfastesøndag av fader Tom Hængsle Mennesket er et vesen som må spise for å leve. Men hungeren i menneskelivet er mer enn kroppslig. Det er også en hunger og en tørst etter mening og sammenheng, etter kjærlighet og tilhørighet. Derfor benytter Jesus et kroppslig språk når han forkynner. Og han er …

Les mer

STILLE DAG I KIRKEN

Lørdag 18. mars arrangerte Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke stille dag i kirken. Dagen begynte med Laudes kl. 10, fortsatte med ledet meditasjon og stillhet og ble avsluttet med middagsbønn (Sext) kl. 13.30. Stille dag Det er Kirkens og kristnes erfaring gjennom alle århundrer at vi trenger tid som er avsatt bare til samvær med …

Les mer

Bønneuken for kristen enhet 2023

Bønneuken for kristen enhet arrangeres hvert år i perioden 18.–25. januar. I år har Den nordisk-katolske kirke deltatt aktivt i markeringen av bønneuken i Trøgstad. Gjennom Reidar Strand, vikarierende pensjonistprest i Den norske kirke, og vår egen Ingrid Gjertsen ble vi invitert til å være med på økumenisk fellesgudstjeneste i Båstad kirke søndag 22. januar …

Les mer

Det hellige bryllup

Preken på 3.s. i epifania v/ fader Asle Ambrosius Joh 2,1-11 «Dette sitt første under gjorde Jesus i Kana i Galilea.» Det er neppe kronologien som er avgjørende når Johannes skriver at dette var det første underet Jesus gjorde. Han er vanligvis ikke så opptatt av hva som kommer først eller sist. Hans fremstilling av …

Les mer

Stjernen ledet vise menn

Preken på Epfania av fader diakon Håkon Andersen Matt 2,1-12 Fortellingen om de vise menn og stjernen over Betlehem finner vi bare hos evangelisten Matteus. Jeg tror Matteus må ha frydet seg over å kunne inkludere akkurat denne fortellingen i sitt evangelium. Her er det så mange gammeltestamentlige motiver som klinger med at den skriftkyndige …

Les mer

Hill deg, Maria, full av nåde

Preken på 4. søndag i advent (Luk 1,39-56) Av fader Tom Hængsle I møtet mellom de to vordende mødre ble det som Maria hadde opplevd, for første gang uttalt av menneskemunn. Engelens budskap ble til et menneskelig vitnesbyrd, og Gud blir for første gang lovprist for at han gav sin Sønn til verden. Jeg lurer …

Les mer

Translate »