Høymesse feires hver søndag kl. 11

Husk kveldsmessene i fastetiden kl. 19

Messe i Kristiansand søndag 25. februar kl. 13. Sted: Metodistkirken, Rådhusgata 46

Askeonsdag

Preken på Askeonsdag  av diakon Håkon Johannes           I Romerbrevet (kap 14) gjør Paulus det klart hvor stor frihet vi har som kristne: 5 Én regner én dag for viktigere enn andre, en annen regner alle dager for like – her får enhver holde fast på sin egen mening. 6 Den …

Les mer

Å tilbe i ånd og sannhet

Å tilbe i Ånd og sannhet   Joh 4,5-26   Preken på 3.s.e. epifania v/ fader Asle Ambrosius   «Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere er det Faderen vil ha.» Etter hvert var det dette samtalen mellom Jesus og …

Les mer

Vise menn fra Østerland

Få bibelske skikkelser er så myteomspundne som vismennene som kom for å tilbe Marias sønn i Betlehem. I Bibelen er de kun nevnt hos Matteus, og han skriver ikke annet enn at det kom noen vismenn fra Østen, intet om hvor mange de var, ei heller mer spesifikt hvor de kom fra. «De hellige tre …

Les mer

Juleoktaven v/ fr. Tom

  Juleoktaven v/ fr. Tom Luk 2,15-20 Jeg vil be dere gjøre tre ting som oppfølging av juleevangeliet. Det første er å gå. For i julen er det nemlig mye snakk om å gå. Evangelieteksten i dag handler om det: Luk 2,15-16 «Og det skjedde da englene var faret fra dem opp til himmelen, da …

Les mer

Juledagspreken av fr Asle Ambrosius

  Joh 1,1-14     I en refleksjon over dagens evangelium skriver kirkefader Ireneus ca. midt på 100-tallet i skriftet «Mot vranglærerne»: «Hans Ord, det er vår Herre Jesus Kristus, han som i de siste tider ble menneske blant mennesker for å knytte slutten til begynnelsen, det vil si mennesket til Gud.» For å knytte …

Les mer

Takk, biskop, for visitasen!

15.-17. desember hadde menigheten vår besøk av biskop Ottar Mikael. I tillegg til samtaler på tomannshånd, hadde biskopen møter både med menighetsrådet og en utvidet stab. Søndagen ble patronsfesten vår feiret som ponifikalmesse med biskopen som celebrant og predikant. Det ble inspirerende dager for menigheten vår, ikke minst var det en oppmuntring for alle som …

Les mer

Givertjenesten – Nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig. Dessverre innebærer dette at givertjenesten får et nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er: 3000 …

Les mer

Gi Gud det som Guds er

Preike ved høgmesse på DNKK-stemne, Nicolaikirken, Gran, Hadeland, 29.10.23 Tekstar: Jes 45,1-8; Fil 3,17-4,1; Matt  22,15-22 Denne søndagen gjeld det om å kunne skjelne rett mellom keisar og gallilear, og vite kvar vår lojalitet høyrer heime. Tenk som predikant å kunne få ei slik attest som Jesus fekk av farisearane: « …. at du er …

Les mer

Translate »