Høymesse feires hver søndag kl. 11

TAKKNEMLIGHETENS SØNDAG

Fr Asle Ambrosius 15.s. i treenighet (Luk 17,11-19) Intimering I dag – på 15.s. i treenighet – er vi kommet til kirken for å gi Gud ære. Vi er kommet tilbake for å takke. Det er meningen med våre liv – alltid og under alle forhold å takke, ikke bare i tankene, men vende tilbake …

Les mer

SPESIALIST PÅ DET EKTE

        Mat 7,15-21     Preken i St Johannes Døperen kirke 9. søndag etter pinse. Fader Tom Hængsle       Når Jesus advarer mot falske profeter, står han i en lang tradisjon fra Israels historie. Vi fikk et glimt fra den i dagens første bibellesning, der Jeremia advarer mot de profeter …

Les mer

Prostistevne i strålende vårsol

Tretten deltakere fra St. Johannes Døperen menighet hadde funnet veien til årets Kristi Himmelfartsstevne på Seter gård ved Øyern. I år var det St. Mikael som hadde ansvaret, og vi kunne nyte bare å være til stede og glede oss over samværet med hverandre og medd våre trossøsken fra menigheten i Fredrikstad. Været viste seg …

Les mer

Han så og trodde … Salige er de som ikke ser og likevel tror.

Påskeevangeliet, Joh 20,1-9: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.  Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt …

Les mer

BRØDET FRA HIMMELEN

Joh 6,1-15 Preken på Midtfastesøndag av fader Tom Hængsle Mennesket er et vesen som må spise for å leve. Men hungeren i menneskelivet er mer enn kroppslig. Det er også en hunger og en tørst etter mening og sammenheng, etter kjærlighet og tilhørighet. Derfor benytter Jesus et kroppslig språk når han forkynner. Og han er …

Les mer

STILLE DAG I KIRKEN

Lørdag 18. mars arrangerte Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke stille dag i kirken. Dagen begynte med Laudes kl. 10, fortsatte med ledet meditasjon og stillhet og ble avsluttet med middagsbønn (Sext) kl. 13.30. Stille dag Det er Kirkens og kristnes erfaring gjennom alle århundrer at vi trenger tid som er avsatt bare til samvær med …

Les mer

Translate »