Høymesse feires hver søndag kl. 11.00

Nu er det pinseliljetid

”I all sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen,

Nu er det pinseliljetid, nu har vi sommer lys og blid,

Nu spår oss mer enn englerøst i Jesu navn en gyllen høst.”

N.F.S. Grundtvig

Som påsken, har også pinsen sin opprinnelse i det jødiske året. Femti dager etter påske feires den jødiske såkalte ukefesten Shavout. Det greske ordet Pentekosté (”den femtiende”), som først ble anvendt som betegnelse for hele perioden mellom påske og pinse, kom fra cirka år 300 til å bli navnet på den avsluttende festen. På den måten har vi fått det norske navnet pinse.

Pinsen er avslutningen av påskens etterfeiringstid. Gjennom Den Hellige Ånds utgytelse over apostlene i samsvar med Jesu løfte, er alle forutsetningene til stede for den kristne kirkes liv og virksomhet. Men alt hviler i påskens avgjørende hendelser. Slik de store kristne festene ble feiret med den åttende dagen som en såkalt oktav, ble de syv ukene mellom påske og pinse sett på som en ”ukeuke”, og den åttende uken som en parallell til den åttende dagen. På denne måten ble pinseuken påskens oktavuke og pinsedagen altså ukeukens søndag. Av den grunn ble også pinsen ganske tidlig en viktig dåpsdag, først og fremst for de dåpskandidatene som av forskjellige grunner var forhindret fra å delta i påskens dåpsgudstjeneste. Pinsen kom derfor til å bli dominert av dåpskjolenes hvite farge. Det er forklaringen på at pinsen i den engelske tradisjonen kalles Whitesunday (”den hvite søndagen”), sml. den nynorske betegnelsen «Kvitsundag». I den nordiske tradisjonen med pinsen som den vanligste konfirmasjonstiden kan vi altså spore en sammenheng med den aller eldste tradisjonen.

Som selvstendig fest er pinsen blitt feiret siden 200-tallet.

Her i St. Johannes Døperen fortsetter vi feiringen pinsedag 2024 kl. 11. Vel møtt!

Fr Asle Ambrosius

«Jeg ber for dem … for de er dine»

«Jeg ber for dem … for de er dine» Joh 17,9-17 Preken på 5. s. i påske I disse ni versene gjentas ett og samme viktige ord ti ganger. Dere la kanskje merke til hvilket det var? Det står som en betegnelse på det Jesus ikke ber for. Han sa:”Jeg ber ikke for verden.” Det …

Les mer

Studiegruppe våren 2024

Velkommen til studiegruppe Onsdager kl. 18.30 24. april/15. mai/29. mai Andre Klemensbrev regnes som den eldste bevarte kristne preken utenom Det nye testamente og er antagelig blitt skrevet på midten av 100-tallet. Professor emeritus Ernst Baasland skriver i sin innledning at 2. Klemensbrev gjenspeiler en skriftforståelse, tenkemåte og teologi som var allmenn i den tidlige …

Les mer

Kristus er oppstanden! Gledelig påske!

Joh 20,1-10 Denne påsken har vi fulgt historien om Jesus fra Johannesevangeliet. Han slutter aldri å overraske. Fra de store høyder til de dype teologiske tanker. Og så innimellom noen små, hverdagslige kommentarer som bare han forteller, og som gir et sterkt inntrykk av autentisitet. Også i dagens evangelium møter en av disse hverdagslige bemerkninger: …

Les mer

Langfredag – Jesus og Maria

Joh 19,25-27 Vi har gjennom fastetidens hverdagsmesser tatt for oss utvalgte stykker fra Johannesevangeliets lidelseshistorie. Vi valgte å bruke replikker henvendt til Jesus fra et menneske  utenfor disippelkretsen, nemlig Pilatus. Også i dagens preken vil jeg se Jesus gjennom et menneskes briller. Men nå et menneske som sto ham nær, hans mor, jomfru Maria. Av …

Les mer

«Se, jeg er Herrens tjenerinne …»

Luk 1,26-38 «Se, ieg er Herrens tjenerinne; meg skje etter ditt ord,» Slik svarte Jesu mor de Gud hadde gitt henne et hellig oppdrag og et stort løfte. Hun tok imot løftet i tro.  Hun tok imot oppdraget i lydighet. Slik har Maria blitt et forbilde for Herrens disipler til alle tider. «Meg skje etter …

Les mer

Askeonsdag

Preken på Askeonsdag  av diakon Håkon Johannes           I Romerbrevet (kap 14) gjør Paulus det klart hvor stor frihet vi har som kristne: 5 Én regner én dag for viktigere enn andre, en annen regner alle dager for like – her får enhver holde fast på sin egen mening. 6 Den …

Les mer

Å tilbe i ånd og sannhet

Å tilbe i Ånd og sannhet   Joh 4,5-26   Preken på 3.s.e. epifania v/ fader Asle Ambrosius   «Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere er det Faderen vil ha.» Etter hvert var det dette samtalen mellom Jesus og …

Les mer

Vise menn fra Østerland

Få bibelske skikkelser er så myteomspundne som vismennene som kom for å tilbe Marias sønn i Betlehem. I Bibelen er de kun nevnt hos Matteus, og han skriver ikke annet enn at det kom noen vismenn fra Østen, intet om hvor mange de var, ei heller mer spesifikt hvor de kom fra. «De hellige tre …

Les mer

Translate »