Velkommen til gudstjeneste søndag kl. 11

 

 

Bispevisitas

9. – 11. desember kommer biskop Ottar Mikael på visitas til vår menighet. En bispevisitas er ikke bare en høytidelig anledning, men først og fremst en mulighet til å samtale om menighetens liv og virke og til å bli inspirert til fortsatt tjeneste. Biskopen vil sette av tid til møte med menighetsråd og de tjenestegjørende, …

Les mer

Spennende menighetskveld

Onsdag 9. november hadde vi besøk av Ashour Isak som er subdiakon i St. Mikael menighet i Fredrikstad. Ashour kom som flyktning sammen med sine foreldre fra Syria i 2015 etter en dramatiske flukt gjennom 13 land før de kom til Norge og slo seg ned i Østfold etter halvannet år med opphold på diverse …

Les mer

Teleslyngeskilt i kirken – ny teknologi for overvåkning av teleslynge

Som den første kirken i Norge har Johannes Døperen fått installert en helt ny teknologi for overvåkning av teleslynger i forsamlingslokaler. Det synlige uttrykket for denne teknologien er et lite skilt som er plassert ved siden av salmetavlen på venstre side i kirken. Når det foregår noe i kirken, og mikrofonene er i bruk, skal …

Les mer

Kirkens nye missale

Sist søndag ble kirkens nye missale  tatt i bruk i vår menighet, som den første av menighetene i Den nordisk-katolske kirke. For første gang er alle messeordningene samlet i en praktutgave som skal ligge på kirkens alter. Både det teologiske arbeidet som ligger til grunn for liturgiene og den praktiske utprøvingen av disse har tatt …

Les mer

Translate »